EnglishEnglish

privacy
verklaring

Produlab Pharma b.v. (hierna: ‘Produlab Pharma’ of ‘we/wij’) is verantwoordelijk voor het verwerken van de via de website www.produlabpharma.nl verzamelde persoonsgegevens (hierna: de ‘website’)

Informatie die we mogelijk verwerken
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden versterkt om te verwerken. Het is volledig aan u of u de informatie wel of niet wilt verstrekken. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, contactgegevens, curriculum vitae (cv), motivatiebrief en andere informatie die u mogelijk via deze website indient.
De website is gericht op volwassenen; Produlab Pharma verwerkt niet welbewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen, in dit geval de sollicitatieprocedure. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst.

Vertrouwelijkheid
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is in het algemeen niet onze bedoeling om bijzondere persoonsgegevens te verwerken via de website. Als we wel zulke gegevens wensen te verwerken, zullen we u toestemming vragen voor ons voorgestelde gebruik van de gegevens. Door Produlab Pharma te voorzien van ongevraagde bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een foto aan uw cv heeft toegevoegd, stemt u in met ons gebruik van de gegevens, met inachtneming van toepasselijk recht. De term ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwijst naar de diverse categorieën van persoonsgegevens die volgens Europese en andere wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens bijzondere behandeling vereisen, waaronder in sommige omstandigheden nadrukkelijk toestemming te verkrijgen. Deze categorieën betreffen het volgende: persoonlijke identiteitsnummers, zoals een BSN, persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijk verleden of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.  

Beveiliging en bewaartermijn
De overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens die via de website zijn verkregen, worden beveiligd door middel van actuele, gangbare technische maatregelen. In het algemeen bewaart Produlab Pharma de via de website verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of voor zolang als de wet voorschrijft. De door u versterkte gegevens via vacature@produlabpharma.nl worden vier weken bewaard. Indien wij uw gegevens langer willen bewaren voor eventuele toekomstige vacatures, dan zullen wij u hiervoor om toestemming vragen.

Toegang tot uw informatie
Op basis van deze privacyverklaring heeft u het recht om te weten of wij informatie bewaren en zo ja, om toegang te verkrijgen tot die informatie en die te laten corrigeren als die onjuist is. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of blokkeren als de verwerking daarvan toepasselijke privacywetgeving schendt.

Produlab Pharma BV
Forellenweg 16
NL-4941 SJ Raamsdonksveer
Nederland

Telefoon: +31(0)162 523000
mail@produlabpharma.nl

Benieuwd wat Produlab Pharma kan doen voor u?

Neem contact op

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Contact